Vem är jag?

Jag heter Sofia Ekholm och bor i Kalmar. Jag är intuitiv, andlig guide/budbärare och jobbar med andlig vägledning. Med hjälp av min guide (främst) och orakelkort ger jag dig vägledning i syfte att hjälpa dig komma på rätt väg genom att ge dig de rätta verktygen och lösningarna. En vägledning med mig ger ökad klarhet och insikt om ditt inre liv och omständigheterna. Du väljer själv om du vill följa råden du får eller inte. Tänk på att universum ger dig de budskap du behöver för att komma framåt, för att få det bättre, och kanske inte alltid det du vill höra.


Jag har tystnadsplikt och jag ser som min främsta uppgift att stärka klienten så att hen mår bättre i nuet samt får de verktyg och insikter som krävs för att gå framåt. 


Jag är av övertygelsen att vi människor – med vår fria vilja - har flera olika ödeslivsstigar att vandra, beroende på vilka val vi gör i livet. Jag tror också att vi har ett ”mål”, ett syfte, och att vi förr eller senare (i detta livet eller nästa) kommer dit. Om vi når dit snabbt eller behöver vandra omvägar beror på hur väl vi lyssnar inåt och följer vår inre röst och vårt hjärta. Du kommer alltså att hamna där du är menad – förutbestämd – att hamna, men hur lång tid det tar och hur krokig och svår vägen är bestämmer du själv genom de val du gör ❤️


Vill du läsa mer om mig finns en intervju från Livsenergi HÄR.